A vacinación en profesionais sanitarios

Por que debo vacinarme?
- Para protexer aos demáis.
- Para protexerme a min mesmo.
- Para non actuar como fonte transmisora de gripe en pacientes especialmente vulnerables.
- Para non correr o risco de levar a gripe para a casa.

A vacinación no persoal sanitario é efectiva